TESTFOTO. PLAAN. AEROFOTO Vali kõik õiged vastusevariandid

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 9

Pildil on ...

2 / 9

Pildil on ...

3 / 9

Aerofoto on maapinnafoto, mis on saadud ...

4 / 9

Pildil on ...

5 / 9

Pildil on ...

6 / 9

Plaan on mingi ruumi joonis pealtvaates.

7 / 9

Plaan on ruumi suurendatud kujutis.

8 / 9

Aerofotol näeb maastikku ...

9 / 9

Foto on ülesvõte tegelikkusest.