Geomeetrilised kujundid. Nurk. Leia kõik tõesed laused

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Leia kõik tõesed laused.

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

© Allar Veelmaa

results loading