Geomeetrilised kujundid. Nurk. Leia kõik tõesed laused

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Leia kõik tõesed laused.

© Allar Veelmaa

results loading