INIMENE JA KESKKOND. KESKONNAPROBLEEMID Vali õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 15 25s

Maa keskmise õhutemperatuuri tõustes merepind ...

2 / 15 25s

Kui õhu süsihappegaasi sisaldus suureneb, siis selle tagajärjel Maa keskmine õhutemperatuur ...

3 / 15 25s

Tõusev merepind tekitab ...

4 / 15 25s

Inimtegevuse tagajärjel õhu süsihappegaasi sisaldus ...

5 / 15 25s

Maavarade maapealne kaevandamiskoht on ...

6 / 15 25s

Tuhamägi ehk ...

7 / 15 25s

Inimene saab karjääride korrastamiseks ...

8 / 15 25s

Põlevkivi põletamisel soojuselektrijaamades jääb järele tuhk.

9 / 15 25s

Eestis on suurimad tehispinnavormid tekkinud ... kaevandamisel ja töötlemisel.

10 / 15 25s

Millise endise tuhamäe jalamile on rajatud seikluskeskus?

11 / 15 25s

Eestis on tuhamäed levinud ...

12 / 15 25s

Põlevkivi kaevandatakse ...

13 / 15 25s

Kaevanduste ja karjääride tõttu põhjavee tase ...

14 / 15 25s

Kaevanduste ja karjääride tõttu reostusoht ...

15 / 15 25s

Kõik meie ümber olev inimeste loodu on ...

results loading