JÄRVEDE ARENG JA TÜÜBID. Vali õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 20 30s

Suubumisjärve suubunud vesi ...

2 / 20 30s

Vee toitainete sisalduse pidev kasvamine mõjub loomastikule hästi.

3 / 20 30s

Suurem osa maailma järvedest paikneb ...

4 / 20 30s

Järve tekkimise tingimusteks on ...

5 / 20 30s

Taimede hukkudes pakseneb mudasete ning järv hakkab pealt kinni kasvama.

6 / 20 30s

Tavaliselt asub järv merepinnast ...

7 / 20 30s

Järv on veega täitunud maismaanõgu, millel puudub vahetu ühendus merega.

8 / 20 30s

... on järv, millel puudub nähtav sisse- ja väljavool.

9 / 20 30s

Vananedes muutuvad järved ...

10 / 20 30s

Järveks loetakse seisuveekogu, mis on suurem kui ... hektar.

11 / 20 30s

Lähtejärv saab oma vee ...

12 / 20 30s

Järvede vananemist põhjustab vee toitainete sisalduse ...

13 / 20 30s

... on järv, kuhu ükski jõgi ei suubu, kuid kust voolab välja oja või jõgi.

14 / 20 30s

... on järv, kuhu suubuvad ja voolavad välja ojad või jõed.

15 / 20 30s

... on järv, millel on nähtav sissevool, kuid puuduvad nii pindmine kui ka maa-alune väljavool.

16 / 20 30s

Milline neist pole toitelisuse põhjal tehtud jaotuse järgi järvetüüp?

17 / 20 30s

Toitelisuse ehk troofsuse järgi jaotatakse järved ...

18 / 20 30s

Seisuveekogu, mis on väiksem kui 1 ha, nimetatakse ...

19 / 20 30s

Nõgude tekke alusel on Eesti järvede rühmad ...

20 / 20 30s

Järv saab oma vee ...

results loading