TESTJÕUD JA LIIKUMINE. Vali kõik õiged vastusevariandid

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 12

Jõud võib panna keha kiirust ja suunda muutma.

2 / 12

Keha liikuma panemiseks on vaja jõudu.

3 / 12

Kiiruse leidmiseks tuleb

4 / 12

Liikumine on keha asukoha muutus teiste kehade suhtes.

5 / 12

Jõud võib keha ...

6 / 12

Õhku visatud kehad kukuvad maha, sest neile mõjub Maa ...

7 / 12

Kui keha liigub mööda mingit pinda, siis mõjub talle hõõrdejõud.

8 / 12

Gravitatsioonijõud sõltub keha massist.

9 / 12

Keha liigub alati ühtlaselt ja sirgjooneliselt.

10 / 12

Hõõrdejõud võib liikumist ...

11 / 12

Kiirus näitab, kui pika vahemaa läbib keha ühes ajaühikus.

12 / 12

Ats kõndis poole tunniga kolm kilomeetrit. Milline oli tema liikumise kiirus.