KALAD JA KONNAD. Vali õiged vastusevariandid

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 22 20s

Edasiliikumiseks on kalal …

2 / 22 20s

Maismaal hingab konn … abil.

3 / 22 20s

Kes on pildil?

4 / 22 20s

Kes on pildil?

Rohukonn
5 / 22 20s

Veekogu põhjas hingab konn … abil.

6 / 22 20s

Hingamiseks kasutab kala …

7 / 22 20s

Konnal on varvaste vahel …

8 / 22 20s

Konnakullesel on … ja …

9 / 22 20s

Kes on pildil?

10 / 22 20s

Kala keha hoiavad tasakaalus …

11 / 22 20s

Kes on pildil?

12 / 22 20s

Kes on pildil?

13 / 22 20s

Kala kasutab ujumiseks uimesid.

14 / 22 20s

Kala voolujoonelise ja külgedelt kokkusurutud keha tõttu kulub tal liikumiseks …

15 / 22 20s

Kes on pildil?

16 / 22 20s

Sukeldumiseks … kala gaasi hulka ujupõies ning pinnale tõusmiseks … seda.

17 / 22 20s

Eestis elab …

18 / 22 20s

Konnakullesed hingavad … abil.

19 / 22 20s

Sügavuse reguleerimiseks kasutab kala …

20 / 22 20s

Peatumiseks ja sukeldumiseks on kalal …

21 / 22 20s

Kala soomuskate … veetakistust.

22 / 22 20s

Kala tajub vee liikumist ning saab ümbruskonna kohta infot … abil.