KALAD JA KONNAD. Vali õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 22 20s

Kala keha hoiavad tasakaalus ...

2 / 22 20s

Hingamiseks kasutab kala ...

3 / 22 20s

Konnakullesel on ... ja ...

4 / 22 20s

Kes on pildil?

5 / 22 20s

Veekogu põhjas hingab konn ... abil.

6 / 22 20s

Kes on pildil?

7 / 22 20s

Kala kasutab ujumiseks uimesid.

8 / 22 20s

Konnakullesed hingavad ... abil.

9 / 22 20s

Kala voolujoonelise ja külgedelt kokkusurutud keha tõttu kulub tal liikumiseks ...

10 / 22 20s

Edasiliikumiseks on kalal ...

11 / 22 20s

Maismaal hingab konn ... abil.

12 / 22 20s

Kes on pildil?

13 / 22 20s

Sügavuse reguleerimiseks kasutab kala ...

14 / 22 20s

Konnal on varvaste vahel ...

15 / 22 20s

Kes on pildil?

16 / 22 20s

Kala tajub vee liikumist ning saab ümbruskonna kohta infot ... abil.

17 / 22 20s

Sukeldumiseks ... kala gaasi hulka ujupõies ning pinnale tõusmiseks ... seda.

18 / 22 20s

Eestis elab ...

19 / 22 20s

Peatumiseks ja sukeldumiseks on kalal ...

20 / 22 20s

Kes on pildil?

21 / 22 20s

Kala soomuskate ... veetakistust.

22 / 22 20s

Kes on pildil?

Rohukonn
results loading