Kas paarisarv või paaritu arv? Aseta arv õigesse kasti. Test nr 2

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista mõiste õigesse kasti!

94 27 28 45 90 80 30 83 58 9 49 17 73 63 38 91 33 24
Paaritu arv Paarisarv
results loading