Kas tegemist on soo- või rabataimega? Vali õige vastus

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 20

Harilik metsvits

2 / 20

Pikalehine huulhein

3 / 20

Kanarbik

4 / 20

Jõhvikas

5 / 20

Sanglepp

6 / 20

Luht-kastevars

7 / 20

Vaevakask

8 / 20

Harilik tervatipp

9 / 20

Kukemari

10 / 20

Heinputk

11 / 20

Sinikas

12 / 20

Mänd

13 / 20

Sookask

14 / 20

Rabamurakas

15 / 20

Paakspuu

Unicode
16 / 20

Saar

17 / 20

Pajud

18 / 20

Angervaks

19 / 20

Harilik karusammal

20 / 20

Harilik palusammal

results loading