Keemiline element, selle tähistamine.

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 7

Kaks keemilist elementi erinevad teineteisest alati

2 / 7

Keemilise elemendi sümbol moodustatakse vastava keemilise elemendi

3 / 7

Ühe ja sama keemilise elemendi aatomitel on ühesugune

4 / 7

Keemilise elemendi sümbolid on moodustatud vastava keemiilise elemendi nimetustest

5 / 7

Keemilise elemendi sümboliks on

6 / 7

Kahest tähest koosnevad keemilise elemendi sümbolid moodustatakse elemendi ladinakeelse nimetuse

7 / 7

Ühe ja sama keemilise elemendi aatomitel on ühepalju

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
results loading