TESTKolmnurk. Vali õiged väited

Sinu tulemus on

Missugused järgmistest lausetest on tõesed?

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Autor: Allar Veelmaa