Koonus. Joonisel on koonuse telglõige. Leia igale tähele õige tähendus

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Joonisel on koonuse telglõige. Leia igale tähele õige tähendus.

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Autor: Allar Veelmaa

results loading