KÕRV. Vali õiged vastusevariandid

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 10 30s

Väliskõrva osad on …

2 / 10 30s

Väiksema kuulmiskahjustusega inimesi nimetatakse …

3 / 10 30s

Kõrvast saab aju teateid selle kohta, kas keha on tasakaalus või mitte.

4 / 10 30s

Viipekeel on visuaal-motoorne keel, mida tajutakse … kaudu ja mida väljendatakse …

5 / 10 30s

Helid suunab keskkõrva …

6 / 10 30s

Peaajju saadavad sõnumi … olevad närvirakud.

7 / 10 30s

Kurtus on võimetus kuulda helisid.

8 / 10 30s

Keskkõrva osad on …

9 / 10 30s

Sisekõrva osad on …

10 / 10 30s

Inimesed, kes üldse ei kuule, ei saagi teistega suhelda.