TESTKÕRV. Vali õiged vastusevariandid

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 10 30s

Väiksema kuulmiskahjustusega inimesi nimetatakse ...

2 / 10 30s

Peaajju saadavad sõnumi ... olevad närvirakud.

3 / 10 30s

Kõrvast saab aju teateid selle kohta, kas keha on tasakaalus või mitte.

4 / 10 30s

Kurtus on võimetus kuulda helisid.

5 / 10 30s

Sisekõrva osad on ...

6 / 10 30s

Viipekeel on visuaal-motoorne keel, mida tajutakse ... kaudu ja mida väljendatakse ...

7 / 10 30s

Helid suunab keskkõrva ...

8 / 10 30s

Väliskõrva osad on ...

9 / 10 30s

Inimesed, kes üldse ei kuule, ei saagi teistega suhelda.

10 / 10 30s

Keskkõrva osad on ...