LÄÄNEMERI. Läänemerega seotud looduse mõisted

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 16

Mis on mõnesajameetrise läbimõõduga väike saar?

2 / 16

Mis on kivine merepõhja kõrgendik, mis vee alt välja ei paista?

3 / 16

Mis on sügavale maismaasse ulatuv mere osa?

4 / 16

Kui sügav on Läänemere keskmine sügavus?

5 / 16

Skandinaavia, soome, hollandi ja saksa kultuuriruumis kutsutakse seda merd vastupidi ...

6 / 16

Mis saar on Läänemere suurim saar?

7 / 16

Millised riigid on Läänemere-äärsed riigid?

8 / 16

Mis on igast küljest veega ümbritsetud väiksem maismaa osa?

9 / 16

Mis merega on Läänemeri ühendatud?

10 / 16

Mis on kitsas veeala, mis ühendab suuremaid veekogusid?

11 / 16

Mis on Läänemeri?

12 / 16

Mis on maismaaga ümbritsetud meri, mida ookeaniga ühendavad kitsad väinad?

13 / 16

Kui sügav on Läänemere sügavaim koht Landsorti süvik?

14 / 16

Mis on tormi ajal pidevalt üle ujutatud mõnekümnemeetrise läbimõõduga väga väike saar?

15 / 16

Mis on kaugele merre ulatuv kitsas maismaaosa?

16 / 16

Mis on maismaa ja mere vaheline piir?

results loading