Lahutamine. arvud 100-10 000. Lohista tehted õigesse kasti

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista mõiste õigesse kasti!

4567-3322 4221-2348 1858-613 5689-3816 2897-1024 2890-1017 5482-4237 4452-2579 3566-1693 4557-3312 6547-5302 5843-3970 9863-8618 2344-1099 3897-2024 3321-2076
=1245 =1873
results loading