Lineaarvõrrandid

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Missugused järgmistest väidetest on tõesed?

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Autor: Allar Veelmaa

results loading