TESTLOODUSVARAD. Vali õiged vastusevariandid

Sinu tulemus on
1 / 14 25s

Taastumatud loodusvarad on ...

2 / 14 25s

Taastuvad loodusvarad on ...

3 / 14 25s

Taastumatuid loodusvarasid on Eestis ...

4 / 14 25s

Kõige olulisem loodusvara on ...

5 / 14 25s

Eesti ... veevarud paiknevad Tallinnas ja Kirde-Eestis.

6 / 14 25s

Päikesekiirgus on kõigi ... loodusvarade energiaallikas.

7 / 14 25s

Põlevkivi on tekkinud ...

8 / 14 25s

Mida neist maavaradest Eestis ei leidu?

9 / 14 25s

Taastuvaid loodusressursse saab korduvalt kasutada või nad taastuvad mingi aja jooksul.

10 / 14 25s

Eestis kasutatakse ..

11 / 14 25s

Eestis saadakse põhiline elektrienergia ... põletamisel soojuselektrijaamas.

12 / 14 25s

Loodusvarasid, mis tekivad loodusliku ringe käigus uuesti, nimetatakse ...

13 / 14 25s

Langeva vee energia muudetakse elektrienergiaks ...

14 / 14 25s

Tuulest saadakse ... tuulegeneraatorite abil.