Teadmiste test

MAA. Vali õige vastus

Sinu tulemus on
1 / 18

Maailmajagu on maailma suurjaotuse üksus, mis hõlmab mandri või osa sellest ning saari mandrit ümbritsevates meredes ja ookeanides.

2 / 18

Inimesi ja asju hoiab Maa pinnal ...

3 / 18

Kui Maa tekkis, oli seal palju vett.

4 / 18

Maa tekkis koos Päikesega umbes ... miljardit aastat tagasi.

5 / 18

Maa on ainus planeet, kus on avastatud vett kolmes olekus.

6 / 18

Maad kaitsev õhukiht tekkis, kui vulkaanid purskasid õhku veeauru ja gaasiosakesi.

7 / 18

Maal tekkis elu esmalt ...

8 / 18

Maa on eriline planeet ... poolest.

9 / 18

Maailmaruumis paistab Maa ...

10 / 18

Kus asub Maakera kõige sügavam koht Mariaani süvik?

11 / 18

Kuidas nimetatakse Maakera ümbritsevat katkematut veevälja?

12 / 18

Algul oli Maa ... kivikera.

13 / 18

Milline maailmajagu on kõige suurem?

14 / 18

Maa läbimõõt on ... km.

15 / 18

Mis mandril asub Eesti?

16 / 18

Maa ümbermõõt on ... km.

17 / 18

Kuidas nimetatakse suurt maismaa osa, mis on igast küljest piiratud veega?

18 / 18

Kus asub maailma kõige kõrgem mägi Džomolungma (8848 m)?

results loading