MAAKOOR. Vali õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 21 25s

Eesti settekivimid jaotatakse peamiselt karbonaatseteks kivimiteks ja ...

2 / 21 25s

... on erisuguste setete kivistumisel tekkinud kivim.

3 / 21 25s

... tekivad teiste kivimite lagunenemisel väikesteks osadeks, mis tuule ja veega laiali kantakse.

4 / 21 25s

Maakoor jaotatakse ...

5 / 21 25s

Settekivimid on tekkinud ... aja jooksul.

6 / 21 25s

Kohta, kus kivimikihid ulatuvad maapinnale, nimetatakse ...

7 / 21 25s

Tardkivimid jagunevad ... ja purskekivimiteks.

8 / 21 25s

... moodustavad maakoore pealmise osa.

9 / 21 25s

Eestis asetsevad kivimikihid ... suunas kaldu.

10 / 21 25s

Millised neist on purskekivimid?

11 / 21 25s

Keskmiselt on maakoore paksus ... km

12 / 21 25s

Maakoor on ... ülemine osa.

13 / 21 25s

Tardkivimid on tekkinud ...

14 / 21 25s

Lõuna-Eesti ürgorgudes leidub ...

15 / 21 25s

Maakoore kõige ülemises kihis (ca 16 km) on ülekaalus ...

16 / 21 25s

... on tekkinud magma aeglasel jahtumisel ja tardumisel Maa sees.

17 / 21 25s

Purskekivimid on ... kristallidega kui süvakivimid.

18 / 21 25s

Ookeanides on maakoor ... kui maismaal.

19 / 21 25s

... on tekkinud maapinnale voolanud ja kiiresti jahtunud laavast.

20 / 21 25s

... asuvad lubjakivipaljandid.

21 / 21 25s

Maakoor on Maa tahke pindmine kivimkest.

results loading