Massiühikud. Vali õige väide.

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Milline väide on õige?

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.
results loading