MULD ELUKESKKONNANA. Vali õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 17 30s

Vihmauss segab ja kobestab mulda, misläbi ... mulla hapnikusisaldus.

2 / 17 30s

Mullavees elavad ...

3 / 17 30s

Vihmauss toitub ...

4 / 17 30s

Vihmauss ... huumuse teket.

5 / 17 30s

Vihmaussi kehal on ..., mis ei lase tal liikumisel libiseda.

6 / 17 30s

Mullaorganismid eritavad ...

7 / 17 30s

Ühes grammis mullas elab ... organismi.

8 / 17 30s

Kes on pildil?

9 / 17 30s

Hooghännaline on hüppav ..., kes elab mullaosakeste vahel.

10 / 17 30s

Kes on pildil?

11 / 17 30s

Mikroorganismid lagundavad taime- ja loomajäänuseid.

12 / 17 30s

Vihmaussid muudavad mullas olevad toitained taimedele ...

13 / 17 30s

Kes on pildil?

14 / 17 30s

Mullavees elavad organismid on silmale ...

15 / 17 30s

Mullaosakeste vahel olevates õhuruumides elavad ...

16 / 17 30s

Bakterid muudavad mullas olevad toitained taimedele ...

17 / 17 30s

... kasutavad süsihappegaasi uute orgaaniliste ainete valmistamiseks.

results loading