Naturaalarvud. Leia õiged väited

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Missugused väited on õiged

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.
results loading