Naturaalarvud.Vali õiged väited

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali õiged.

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.
results loading