TESTNaturaalarvud.Vali õiged väited

Sinu tulemus on

Vali õiged.

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.