Nuputamise ülesanne nr 1

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.
results loading