TESTÕHU LIIKUMINE JA TUUL. Vali õige vastusevariant

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 13 25s

Lõunast põhja poole puhuv tuul on ...

2 / 13 25s

Tuule suunda määratakse ...

3 / 13 25s

Erinevate alade õhurõhu erinevused on tingitud ...

4 / 13 25s

Maapinna lähedal on õhukiht ... kui kõrgemal.

5 / 13 25s

Mida suurem on õhurõhu erinevus, seda ... on tuul.

6 / 13 25s

Kui tuule kiirus on 2 m/s, siis on tegemist ... tuulega.

7 / 13 25s

Kui tuule kiirus on 15 m/s, siis on tegemist ... tuulega.

8 / 13 25s

Tuul puhub ... temperatuuriga ja ... õhurõhuga alalt ... temperatuuri ja ... õhurõhuga alale.

9 / 13 25s

Päeval liigub õhk ...

10 / 13 25s

Tuul tekib erinevate alade õhurõhu ... tõttu.

11 / 13 25s

Maapinna või merepinna kohal horisontaalselt liikuvat õhuvoolu nimetatakse ...

12 / 13 25s

Tormiks nimetatakse tuult, mille kiirus on suurem kui ... m/s.

13 / 13 25s

Öösel liigub õhk ...