ÕHU LIIKUMINE JA TUUL. Vali õige vastusevariant

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 13 25s

Erinevate alade õhurõhu erinevused on tingitud …

2 / 13 25s

Tuul tekib erinevate alade õhurõhu … tõttu.

3 / 13 25s

Tuule suunda määratakse …

4 / 13 25s

Kui tuule kiirus on 2 m/s, siis on tegemist … tuulega.

5 / 13 25s

Öösel liigub õhk …

6 / 13 25s

Kui tuule kiirus on 15 m/s, siis on tegemist … tuulega.

7 / 13 25s

Tormiks nimetatakse tuult, mille kiirus on suurem kui … m/s.

8 / 13 25s

Päeval liigub õhk …

9 / 13 25s

Maapinna lähedal on õhukiht … kui kõrgemal.

10 / 13 25s

Mida suurem on õhurõhu erinevus, seda … on tuul.

11 / 13 25s

Lõunast põhja poole puhuv tuul on …

12 / 13 25s

Tuul puhub … temperatuuriga ja … õhurõhuga alalt … temperatuuri ja … õhurõhuga alale.

13 / 13 25s

Maapinna või merepinna kohal horisontaalselt liikuvat õhuvoolu nimetatakse …