OOKEANID. Vali õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 17

Atlandi ookean on pindalalt ja sügavuselt sarnane ...

2 / 17

Ookeaneid on kokku ...

3 / 17

Magevett esineb ...

4 / 17

Kaardil on märgitud ...

5 / 17

Kaardil on märgitud ...

6 / 17

Maakera magevee osakaal võrreldes soolase veega on ...

7 / 17

Kõige väiksem ookean on ...

8 / 17

Kaardil on märgitud ...

9 / 17

Läänemeri on osa ... ookeanist.

10 / 17

Maailmamere moodustavad kõik maakera katvad ... veed.

11 / 17

Lõuna-Jäämeri on ... kui Põhja-Jäämeri.

12 / 17

Maailmamere suurimad osad on ...

13 / 17

Kaardil on märgitud ...

14 / 17

Ookeanivee teevad soolaseks kivimitest lahustunud soolad.

15 / 17

Maailma sügavaim koht Mariaani süvik (11 km) asub ... ookeanis.

16 / 17

Kaardil on märgitud ...

17 / 17

Suurim on ... ookean.

MALUMANG.EE

results loading