ORGANISMIDE MITMEKESISUS. Vali õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 7

Eri suurusega organismide sama ülesannet täitvad rakud on ... suurusega.

2 / 7

Kes või mis on pildil?

3 / 7

Vali kõik ainuraksed.

4 / 7

Mis või mis on pildil?

5 / 7

Elusolendeid, kelle keha koosneb ainult ühest rakust, nimetatakse ...

6 / 7

Hulkraksete organismide raku kuju sõltub sellest, millist ülesannet ta täidab.

7 / 7

Elusolendeid, kelle keha koosneb paljudest rakkudest, nimetatakse ...

results loading