Paarisarv ja paaritu arv. Lohista number õigesse kasti. Test nr1

Õigeid vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus

Lohista mõiste õigesse kasti!

57 189 96 13 88 357 28 91 67 9 200 29 346 469 198 205
Paaritu arv Paarisarv
results loading