TESTPINNAMOOD JA PINNAVORMID KAARDIL. Vali õiged vastusevariandid

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 20 25s

Merede puhul kasutatakse nimetuse samakõrgusjoon asemel nimetust ...

2 / 20 25s

Oos on ... pinnavorm.

3 / 20 25s

... ühendab kaardil kõiki ühesuguse kõrgusega punkte ja aitab näha pinnavormi kuju.

4 / 20 25s

Pinnamood ehk ...

5 / 20 25s

... paiknevad samakõrgusjooned näitavad järsku tõusu või langust.

6 / 20 25s

Mõhn on ... pinnavorm.

7 / 20 25s

Kaardil kujutatakse madalamad alad ... värviga.

8 / 20 25s

... kõrguseks nimetatakse kõrgust merepinnast.

9 / 20 25s

Kaardil kujutatakse kõrgemad alad ... värviga.

10 / 20 25s

... on piklik süvend maapinnas, mis on tekkinud vooluvee kulutaval toimel.

11 / 20 25s

Negatiivsed pinnavormid on ümbritsevatest aladest ...

12 / 20 25s

Pinnamood on vaadeldava maa-ala pinnavormide kogum.

13 / 20 25s

... on pinnamoe osad, mis erinevad ümbritsevast alast kuju ja kõrguse poolest.

14 / 20 25s

Mida suurem on samajoonte vahele jääv ala, seda ... maapind.

15 / 20 25s

... kõrgus näitab, kui palju asub üks maapinna punkt teisest punktist madalamal või kõrgemal.

16 / 20 25s

Samakõrgusjoon ehk ...

17 / 20 25s

Mõhn on liustiku sulamisvee setetest koosnev üldjuhul ...

18 / 20 25s

Positiivsed pinnavormid on ümbritsevatest aladest ...

19 / 20 25s

Languse suuna määramiseks on samajoontele joonistatud langujooned.

20 / 20 25s

... on laugete nõlvadega maapinnakühm, mis on ümbritsevatest aladest kuni 200 m kõrgem.