PINNAVORMIDE TEKKIMINE. Vali õige vastusevariant

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12 25s

Murrutuskulpad on ...

2 / 12 25s

Lammitasandikud on ...

3 / 12 25s

Linnamäed on ...

4 / 12 25s

Jõgede orud on ...

5 / 12 25s

Luiteahelikud on ...

6 / 12 25s

Voored on tekkinud ...

7 / 12 25s

Oosid ja mõhnad on tekkinud ...

8 / 12 25s

Maasääred on ...

9 / 12 25s

Moreentasandikud on tekkinud mandrijää ...

10 / 12 25s

Kanalid on ...

11 / 12 25s

Langatuslehtrid ja karstikoopad on ...

12 / 12 25s

Sandurid on tekkinud ...

results loading