TESTPÕLD. Vali õiged vastusevariandid

Sinu tulemus on
1 / 16

Rukkist valmistatakse ...

2 / 16

Mis on pildil?

3 / 16

Nisust valmistatakse ...

4 / 16

Kaer kasvab ...

5 / 16

Eestis kasvatatakse teraviljadest peamiselt otra, rukist, maisi ja tatart.

6 / 16

Kaerast valmistatakse ...

7 / 16

Oder on levinud söödavili.

8 / 16

Kaer on ...

9 / 16

Mis on pildil?

10 / 16

Mis on pildil?

11 / 16

Mis on pildil?

12 / 16

Odrast valmistatakse ...

13 / 16

Mis on pildil?

14 / 16

Põld on haritav maa, kus kasvatatakse inimestele toidutaimi ja loomadele söödataimi.

15 / 16

Mis on pildil?

16 / 16

Kõige levinum teravili maailmas on ...