PÕLD. Vali õiged vastusevariandid

Sinu tulemus on
1 / 16

Nisust valmistatakse …

2 / 16

Mis on pildil?

3 / 16

Oder on levinud söödavili.

4 / 16

Mis on pildil?

5 / 16

Mis on pildil?

6 / 16

Mis on pildil?

7 / 16

Kõige levinum teravili maailmas on …

8 / 16

Mis on pildil?

9 / 16

Eestis kasvatatakse teraviljadest peamiselt otra, rukist, maisi ja tatart.

10 / 16

Rukkist valmistatakse …

11 / 16

Kaer on …

12 / 16

Mis on pildil?

13 / 16

Odrast valmistatakse …

14 / 16

Kaer kasvab …

15 / 16

Põld on haritav maa, kus kasvatatakse inimestele toidutaimi ja loomadele söödataimi.

16 / 16

Kaerast valmistatakse …