PÕLLUD. Vali õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 12 25s

Bakterid saavad liblikõieliste taimede ... orgaanilisi aineid.

2 / 12 25s

... on eri liiidesse kuuluvate organismide vaheline (vastastikku kasulik) kooselu.

3 / 12 25s

Kui ühel põllul kasvatada pidevalt üht ja sama taime, siis see ...

4 / 12 25s

Tänu bakteritele saavad liblikõielised taimed toitained kätte ...

5 / 12 25s

... on põllud, mida haritakse paljude inimpõlvede jooksul.

6 / 12 25s

... puhul saadakse põllumaa metsa maharaiumise ja metsamaa põletamise teel.

7 / 12 25s

Eestis on põldu haritud umbes ... aastat.

8 / 12 25s

Alepõldu kasutati tavaliselt ... aastat, sest ajaga jäi mullas toitaineid aina vähemaks.

9 / 12 25s

Kõige vanemad põllutööriistad olid valmistatud ...

10 / 12 25s

Liblikõielised taimed (nt. ristik, uba, hernes) elavad sümbioosis ...

11 / 12 25s

... puhul kasvatatakse põllul vaheldumisi tera-ja juurviljadega uba, hernest ja ristikut, sest need rikastavad mulda.

12 / 12 25s

Teraviljadest hakati Eestis kõige varem kasvatama ...

results loading