Püstprisma

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali vale väide!

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.
results loading