Ruut, ristkülik, rööpkülik, romb, trapets ja hulknurk

Õigeid vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus

Missugused väited on õiged?

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Autor: Allar Veelmaa

results loading