Ruutvõrrandid. Missugused järgmistest väidetest on tõesed.

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Missugused väited on õiged?

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.
results loading