SAASTUNUD ÕHK. Vali õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 15 25s

Õhku sattunud väävliühendite reageerimisel vihmaveega tekib ...

2 / 15 25s

Tehased ja elektrijaamad kasutavad heitgaaside õhku sattumise vähendamiseks
gaasipuhastusseadmeid.

3 / 15 25s

Sigaretisuits ... õhku.

4 / 15 25s

Taimed puhastavad õhku, kuna seovad õhust kahjulikke aineid.

5 / 15 25s

Mootorsõidukite heitgaasid sisaldavad ka vingugaasi ehk ...

6 / 15 25s

Gaasipliit saastab õhku ... kui elektripliit.

7 / 15 25s

Kummi ja plasti põletamisel satuvad õhku ... ained.

8 / 15 25s

Vingugaas on ...

9 / 15 25s

Mootorsõidukite heitgaasid sisaldavad inimestele mürgiseid ...ühendeid.

10 / 15 25s

Bensiini kvaliteet ... heitgaaside hulka.

11 / 15 25s

Vingugaas tekib ... põlemisel.

12 / 15 25s

Pihustiga deodorant ja juukselakk ... õhku.

13 / 15 25s

Kütuste põlemisel satuvad õhku mürgised ...ühendid, mis hävitavad taimi ja on kahjulikud ka inimesele.

14 / 15 25s

Majapidamistes kasutatavad värvid ja lakid ... kuivamisel õhku.

15 / 15 25s

Põlemisel tekkinud kahjulike ainete tahked osakesed sadestuvad maapinnale ning satuvad sealt vette ja taimedesse.

results loading