TESTSELGROOTUD. Vali õiged vastusevariandid

Sinu tulemus on
1 / 9

Selgrootud loomad on tavaliselt ...

2 / 9

Ämblikulaadsetel on jalgu ...

3 / 9

Putukalistel on jalgu ...

4 / 9

Kas äblikud on putukad?

5 / 9

Eestis on umbes ...

6 / 9

Selgrootuid leidub ...

7 / 9

Selgrootutel loomadel puudub selgroog.

8 / 9

Maailmas on selgroogseid loomi rohkem kui selgrootuid.

9 / 9

Selgrootute loomade liike on maailmas ...