Silinder. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Joonisel oleva silindri ruumala on 1000 cm³. Missugused väited on tõesed (2 väidet)?

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Autor: Allar Veelmaa

results loading