Täiskümnete ja sadade liitmine ja lahutamine. Test nr1. Aseta tehted õige vastuse juurde

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista mõiste õigesse kasti!

680-30 710-40 670-20 630+20 690-40 650+20 620+50 610+60 680-60 690-70 650-30 610+10 700-50 610+40
620 670 650
results loading