Täiskümnete ja sadade liitmine ja lahutamine. Test nr1. Aseta tehted õige vastuse juurde

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista mõiste õigesse kasti!

610+10 650-30 650+20 610+60 630+20 690-70 610+40 670-20 710-40 700-50 620+50 680-60 680-30 690-40
650 670 620
results loading