Täiskümnete ja sadade liitmine ja lahutamine. Test nr1. Aseta tehted õige vastuse juurde

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista mõiste õigesse kasti!

610+10 670-20 680-30 710-40 610+40 650+20 620+50 680-60 690-40 690-70 610+60 650-30 700-50 630+20
620 650 670
results loading