Täiskümnete ja sadade liitmine ja lahutamine. Test nr1. Aseta tehted õige vastuse juurde

Sinu tulemus on

Lohista mõiste õigesse kasti!

610+40 610+10 670-20 620+50 610+60 690-70 680-60 710-40 690-40 700-50 650-30 650+20 680-30 630+20
670 650 620