Täiskümnete ja sadade liitmine ja lahutamine. Test nr2. Aseta tehted õige vastuse juurde

Sinu tulemus on

Lohista mõiste õigesse kasti!

490+50 480+60 420-60 450+90 470-40 510-80 410+20 320+40 590-50 330+30 570-30 310+50 420+10 490-60 450-90 510+30 390+40 380-20
540 360 430