Täiskümnete ja sadade liitmine ja lahutamine. Test nr2. Aseta tehted õige vastuse juurde

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista mõiste õigesse kasti!

420-60 510-80 450-90 420+10 450+90 410+20 470-40 310+50 320+40 480+60 590-50 490-60 390+40 510+30 570-30 490+50 380-20 330+30
360 430 540
results loading