Täiskümnete ja sadade liitmine ja lahutamine. Test nr2. Aseta tehted õige vastuse juurde

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista mõiste õigesse kasti!

490+50 330+30 510-80 420-60 450+90 480+60 510+30 470-40 320+40 380-20 390+40 450-90 570-30 410+20 590-50 310+50 490-60 420+10
430 360 540
results loading