Täiskümnete ja sadade liitmine ja lahutamine. Test nr2. Aseta tehted õige vastuse juurde

Sinu tulemus on

Lohista mõiste õigesse kasti!

490-60 390+40 420+10 330+30 450-90 320+40 490+50 570-30 380-20 480+60 450+90 310+50 590-50 410+20 510-80 510+30 420-60 470-40
430 360 540