TESTTALUELU. Vali õiged vastusevariandid

Sinu tulemus on
1 / 10

Talupoegade riided olid valmistatud ...

2 / 10

Vanasti elasid inimesed rehetaludes.

3 / 10

Talupoegade peamisteks jookideks olid ...

4 / 10

Raha asemel olid maksevahendiks ...

5 / 10

Rehetaludes oli rehealune, kus ...

6 / 10

Talupoegade peamiseks toiduks olid ...

7 / 10

Talu abihooned olid ...

8 / 10

Rehetalus nimetati tubasid kambriteks.

9 / 10

Talvel elasid rehealuses ...

10 / 10

Rehetalude keskmine osa oli rehetuba.