Tehted astmetega. Vali õiged valemid

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Missugused järgmistest valemitest on õiged?

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.
results loading