Üksliikmed. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus

Missugused üksliikmed on sarnased üksliikmega 4x²y?

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Autor: Allar Veelmaa

results loading