TESTVESI MULLAS. Vali üks õige vastusevariant

Sinu tulemus on
1 / 12 25s

Poorides olevast veest saavad taimed kasutada ... vett.

2 / 12 25s

Huumus liidab liiva-ja saviosakesed kokku ...

3 / 12 25s

Väikesed poorid on ... mullakapillaarid.

4 / 12 25s

Väikestes poorides võib vesi liikuda ...

5 / 12 25s

Mullasõmerate vahel asuvad ... poorid.

6 / 12 25s

Vesi satub mulda vaid sademetest ja põhjaveest.

7 / 12 25s

Taimed ... kuivast mullast vett kätte.

8 / 12 25s

Kuivas mullas on vesi ... kihina liiva-ja saviosakeste ümber.

9 / 12 25s

Mullasõmerate vahele jäävad poorid, mis on täidetud ...

10 / 12 25s

... pooride kaudu nõrgub vesi mulla pinnalt sügavamale.

11 / 12 25s

Väga kuivas mullas ... vett.

12 / 12 25s

Mullasõmerate sees asuvad ... poorid.