VESIKOND. Vali õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 7 35s

Veeseaduse järgi on Eesti vesikonnad ...

2 / 7 35s

Pindalalt on kõige väiksemad ... vesikonnad.

3 / 7 35s

Kõige levinuma käsitluse järgi jaguneb Eesti ala ... vesikonna vahel.

4 / 7 35s

Pindalalt on kõige suuremad ... vesikonnad.

5 / 7 35s

Kõige levinuma käsitluse järgi on Eesti vesikonnad ...

6 / 7 35s

Veeseaduse järgi eristatakse Eestis ... vesikonda ja ... alamvesikonda.

7 / 7 35s

Maa-ala, kust põhja- ja pinnaveed voolavad mingisse suuremasse veekogusse, on ...

results loading