TESTVIHMAMETSAD. Vali õiged vastusevariandid

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 18 30s

Džungel on ... vihmamets.

2 / 18 30s

Rimba on ... vihmamets.

3 / 18 30s

Vihmametsades elab ... loomi.

4 / 18 30s

Kolm suurimat vihmametsaala asuvad ...

5 / 18 30s

Vihmametsade pinnas on toitainete...

6 / 18 30s

Puude okstel kasvavaid taimi nimetatakse ...

7 / 18 30s

... vihmametsades on vaid üks aastaaeg.

8 / 18 30s

Vihmametsade hävimine ei mõjuta liigirikkust.

9 / 18 30s

Ühelt puult teisele ronivaid taimi nimetatakse ...

10 / 18 30s

Vihmametsad on lopsakad rohekete sademetega ... metsad.

11 / 18 30s

Vihmametsad jagunevad ekvatoriaalseks ja subtroopiliseks.

12 / 18 30s

Inimene hävitab vihmametsi põlumaade ja karjamaade rajamiseks.

13 / 18 30s

Vihmametsades kasvab palju ...

14 / 18 30s

Selva on ... vihmamets

15 / 18 30s

... vihmametsades on kaks aastaaega - niiske ja kuiv.

16 / 18 30s

Vihmametsades on päeval ... ja öösel ...

17 / 18 30s

Vihmametsade loomad elutsevad enamasti ...

18 / 18 30s

Vihmametsades on aastaringselt üle 20 soojakraadi.