Tingiv kõneviis

Tingiva kõneviisi kasutamine

Tingivat kõneviisi kasutatakse vene keeles peamiselt tegevuse tingimuse väljendamisel, aga ka soovi, palve või ettepaneku viisakaks väljendamiseks.

Tingimus:

Если возможно, мы сделали бы заказ уже сегодня.    Kui võimalik, esitaksime tellimuse juba täna.

Soov:

Я хотел бы посмотреть ваш каталог.    Ma tahaksin teie kataloogi vaadata.

Palve:

Не могли бы вы вызвать мне такси?    Kas te saaksite mulle takso tellida?

Ettepanek:

Вы не хотели бы посмотреть каталог?    Kas te sooviksite/tahaksite kataloogi vaadata?

Tingiva kõneviisi moodustamine

Tingiv kõneviis moodustatakse tegusõna minevikuvormi ja muutumatu partikli бы abil. Partikkel бы võib olla nii enne kui peale tegusõna. Võrdle:

Мы бы сделали заказ уже сегодня.      =    Мы сделали бы заказ уже сегодня.

Вы бы не могли вызвать мне такси?    =    Вы не могли бы вызвать мне такси?

Eitava vormi kasutamine muudab palve ja ettepaneku viisakamaks, kusjuures ei eelda eitavat vastust:

Не могли бы вы вызвать мне такси?    Kas te saaksite mulle takso tellida?

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud