Umbmäärane artikkel – A / AN

Esemete või olendite esmamainimisel kasutatakse tavaliselt artiklit A või AN.

A kasutatakse kaashäälikuga algava sõna ees.

AN kasutatakse reeglina siis, kui sõna algab täishäälikuga või kui hääldus algab täishäälikuga.

Kuna umbmäärane artikkel on tekkinud sõnast ONE (üks), saab seda kasutada ainult ainsuses oleva loendatava nimisõna ees

Näited:

a son

a wild animal

a red apple

a bird

a thousand times

 

an old bike

an elephant

an aunt

an ear

an answer

 

TEST:

A / AN umbmäärane artikkel. Vali õige vastus

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud