Vari

Kui valguse teele jääb valgust mitte läbilaskev keha, siis valguse sirgjoonelise levimise tõttu ei pääse valgus tema taha ning sinna tekib piirkond, kus valgusenergiat ei ole (või on oluliselt vähem) – vari.

fuusika106

Varjupiirkonnas viibides pole valgusallikat näha või näeb seda osaliselt või näeb ainult osasid allikaid. Sellist varjupiirkonda, kuhu valgusenergiat üldse ei jõua, nimetatakse täisvarju piirkonnaks.

fuusika107

Varjupiirkonda, kuhu langeb valgusallika valgus osaliselt või ainult osadelt valgusallikatelt, nime­tatakse poolvarju piirkonnaks.

fuusika108

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud