AED JA PÕLD ELUKESKKONNANA

Kultuurtaimed

Kultuurtaimedeks nimetatakse taimi, mida inimesed enda tarbeks kasvatavad ning mille omadusi nad on parandanud. Taimeliike aretades tekivad erinevad sordid ehk ühesuguste omadustega taimed. Kultuurtaimed on tihti õrnemad kui looduslikud taimed, mistõttu üritavad inimesed näiteks mulla omaduste parandamisega luua neile soodsamaid elutingimusi.

Peale inimese toituvad kultuurtaimedest ka mitmed loomad, näiteks kartulimardikas ja lehetäi. Kuna nad tekitavad inimesele kahju, nimetatakse neid kahjuriteks. Mitmesugused seened, bakterid ja viirused põhjustavad taimi kahjustavaid taimehaigusi. Kahjureid ja taimehaigusi tõrjutakse mürkidega.

 

Lisainfo. Lehetäid

Umbrohud

Umbrohtudeks nimetatakse looduslikke taimeliike, mis on kohastunud elama inimese loodud tingimustes. Kultuurtaimed peavad umbrohtudega võistlema valguse, niiskuse ja toitainete pärast. Inimene hävitab umbrohtusid, kuna nad on kultuurtaimedest elujõulisemad ja nende tõttu võib saak väikeseks jääda või siis võivad umbrohud kultuurtaime lõpuks täielikult välja tõrjuda.

Elutingimused põllul

Põld on suur lage väli, kus muld on ühtlaselt niiske ja viljakas. Kuna tegemist on avatud maastikuga, siis mõjutavad sealset elustikku puudega maastikest rohkem tuul, sademed ja päikesekiirgus.Tume mullapind soojeneb päikese käes kiiresti ning suurendab seetõttu auramist. Rajude vastu on põllul kasvavad taimed kaitsetud. Samuti kõigub põllul temperatuur suuremas ulatuses kui metsades. Põldudel elamisega on kohastunud paljud kultuurtaimed, kuid loomi elab seal vähe.  Nimelt ei leia loomad sealt varjupaika ega piiavalt toitu ning nende elu häirivad põllutööd.

Rukis

Kaer

Oder

Mais

Elutingimused aias

Võrreldes põlluga on aed palju mitmekesisem, kuna lisaks rohttaimedele istutatakse sinna ka puid, põõsaid, kaevatakse tiike, rajatakse mitmesuguseid hooneid ja seatakse üles lindude pesakaste. Aia mitmekesisuse tõttu elavad seal mitmed loomaliigid. Aias on võimalik kasvatada ka soojadelt maadelt pärit taimeliike, kuna inimene saab seal ilmastiku mõju pehmendada (nt. kasvuhooned, katteloorid, kastmine jne). Näiteks tomat on pärit Lõuna-Ameerikast, kuid Eestis on võimalik teda kasvuhoones kasvatada.

ÜLESANNE:

 

Enamlevinud umbrohud

harilik naat

harilik puju

harilik hiirekõrv

valge hanemalts

põldohakas

põld-harakalatv

roomav madar

harilik maajalg

kesalill

hanijalg

roomav tulikas

väike oblikas

põldsinep

vesihein

harilik võilill

põld-litterhein

paiseleht

kõrvenõges

raudnõges

põldkannike

See artikkel on retsenseerimata.
00:00