ELEKTER JA VOOLURING

Elekter on energialiik, mille tekitab elektronideks nimetatud üliväikeste osakeste liikumine.

Kogu aine, alates paberist kuni õhuni, mida me hingame, koosneb üliväikestest osakestest, mida nimetatakse aatomiteks. Igal aatomil on positiivselt laetud südamik, mida nimetatakse tuumaks. Tuum koosneb positiivselt laetud osakestest prootonitest ja laenguta (neutraalsetest) osakestest neutronitest. Palju väiksemad negatiivselt laetud osakesed elektronid liiguvad suure kiirusega ümber tuuma.

aatom

 

Pildi allikas: http://entsyklopeedia.ee/artikkel/aatom3

Üldiselt vastab elektronide arv mingis objektis prootonite arvule. Elektronide negatiivsed laengud tasakaalustavad prootonite positiivsed laengud ja objekt on siis neutraalne. Objekt, millel on vähem elektrone kui prootoneid, on positiivse laenguga ja tõmbab külge elektrone. Negatiivselt laetud objektil on rohkem elektrone kui prootoneid ja ta on valmis loovutama oma liigseid elektrone positiivselt laetud objektile.

Elektrivool on elektronide vool kohast, kus on liiga palju elektrone, kohta, kus on elektrone liiga vähe, just nagu vesi voolab kõrgemast kohast madalamatele tasanditele. Elekter, mis varustab kodusid soojuse, valguse ja energiaga, on korrapärane vool, mis läheb mööda elektrikaableid sinna, kus teda vajatakse. Kaablid on elektrijuhid – valmistatud materjalist, mille elektronid saavad hõlpsalt ühelt aatomilt teisele hüpata.

Suurem osa elektrivoolust saadakse generaatorite abil elektrijaamades. Muist tuleb patareide keemilistest reaktsioonidest või valguse toimest fotoelementidele.

Test:

ELEKTER JA VOOLURING. Vali kõik õiged vastusevariandid

Elekter on kasulik sellepärast, et seda saab muuta teisteks energialiikideks. Elektrimootorid muudavad elektrienergia mehaaniliseks energiaks, mida kasutatakse liikumise tekitamiseks. Elektrisoojendid tekitavad soojusenergiat, kui vool läbib nende kütteelemente. Elektrilambid annavad valgusenergiat sarnaselt soojenditega – vool läbib peenikest traati, mis lööb helevalgelt hõõguma.

 

Vooluring:

 

 

Enesekontrolliks:

  1. Slaidid elektrist
  2. Vooluring
See artikkel on retsenseerimata.